Andisheh Nou

‎میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به همه‌گیر بودن ویروس کرونا، تعلیق تحریم‌ها بر ضد ایران، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، ونزوئلا، و زیمبابوه را خواستار شد.

‎باچله روز سه شنبه، ۲۵ ماه مارس ۲۰۲۰، در دفتر خود به روزنامه نگاران گفت: “ضروری است که از سقوط نظام سلامت و بهداشت در این کشورها (ایران، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، ونزوئلا، و زیمبابوه) و همچنین همه کشورها، و پیامدهای فاجعه‌بار ناشی از چنین سقوطی که در بر دارنده مرگ و میر و رنج فراوان انسانی است، جلوگیری شود. محدودیت در ارائهٔ تجهیزات پزشکی ضروری ازجمله تحریم‌های بانکی سخت‌گیرانه‌، ضربه‌هایی جبران‌ناپذیر و درازمدت به جامعه‌های انسانی آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد.»
‎باچله در این زمینه و در ارتباط با وضعیت ایران نیز صحبت كرد و گفت که، حداقل ۱۸۰۰ نفر در حال حاضر بر اثر بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران درگذشته‌اند. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری هم بارها عنوان كرده‌اند كه تحریم‌ها بر دسترسی یافتن به داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی و ازجمله حفاظت از دستگاه تنفسی و تجهیزات حفاظت کننده از كارمندان مراقبت‌های ویژه بهداشتی، پرستاران، و پزشکان تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل بیش از ۵۰ متخصص پزشکی در ایران بعد از آلوده شدن به این ویروس درگذشته‌اند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.