Andisheh Nou

پاسخ پزشکان چینی به سوال نماینده خبرگزاری بلومبرگ در مصاحبه مطبوعاتی!

سوال : ” من نماینده خبرگزاری بلومبرگ هستم؛ با تشکر از فرصتی که برای پاسخ به سوالهای فراهم آوردید؛ عوامل موثر در بهبودی و نجات بیمار کدامند؟ عوارض مشابه بیماری در بیماران مختلف را بیان نمایید. سوال دوم من درباره آخرین مراحل بیماری در ووهان و کاهش آمار مرگ و میر؛ برآورد شما از تعداد کل قربانیان چیست و ایا با توجه به اطلاعاتی که ما داریم درخصوص انتقال این ویروس از حیوانات به انسان؛ آیا رابطه ای میان این بیماری و بازار شهر ووهان وجود دارد؟
پاسخ دهنده اول: من ابتدا سعی می کنم پاسخگوی سوال اول شما باشم ؛ بعضی از دلایل و عوامل تنفسی بیماری تاکنون مشخص شده و همچنین مهمترین نشانه های آشکار شده در انتقال بیماری با تاثیر پذیری غشای لنفاوی و آسیب دیدن ششها وسیستم ایمنی بدن باعث انتقال بیماربه واحد مراقبتهای ویژه می گردد.
پاسخ دهنده دوم( دکتر دوبین مدیر بخش پزشکی حالات بحرانی در بیمارستان شیهه پکن) : ” اظهارنظردر خصوص تعداد درگذشتگان و برآورد رقم نهایی مرگ و میربه وقت بیشتری نیاز دارد؛ اما در خصوص عوامل موثر در بهبود یا عدم بهبود بیماران با توجه به بحث هایی که با همکاران داشتیم؛ عامل« فشار خون » نقش مهمی دارد؛ این وضعیت در میان بزرگسالان مبتلا به فشار خون و دیابتی مشهود بوده است؛ البته تاکنون کلیه عوامل موثردر ارتباط با این بیماری مشخص نشده و ممکن است دلایل دیگری آشکار گردد؛ و همانطوریکه همکارم نیز اشاره کرد عوامل تنفسی نیز از این دلایل است. برای اظهار نظر در خصوص تعداد کامل مرگ و میر هنوز بسیار زود است؛ تاکنون در حدود سه هزار بیمار جان خودرا ازدست داده اند؛ و تجارب زیادی در خارج از شهر ووهان نیز به دست آمده که امکان دستیابی بیماران به امکانات پزشکی بیشتر بر میزان مرگ و میر نیز تاثیرداشته است. در خصوص بیمار شماره « صفر » و چگونگی تاثیر پذیری او ؛ متاسفانه من در شرایطی نیستم که به این سوال شما پاسخ بدهم.”.

از صفحه فیسبوک برای « زندگی! » ؛ علیه « کرونا! »!

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.