Andisheh Nou

بیانیه شورای بازنشستگان ایران در واکنش به تعیین سبد معیشت کارگران

سبد معیشت کارگران به روایت حکومت، تعیین شد

جلسه کمیته دستمزد که از ساعت ۱۶ امروز شروع به کار کرده بود پایان یافت.
در این جلسه با فشار کارفرمایان و دولتی‌ها، رقم سبد معاش خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم قرار است هفته آینده در جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزد ۹۹ مورد استفاده قرار گیرد.
این مبلغ حتی موردرضایت نمایندگان غیرمنتخب و غیرمستقل کارگران حاضر در جلسه امروزقرار نگرفت ومعتقدند این رقم پیشنهادی دولتی‌ها و کارفرمایان است!

بالاخره پس از چند ماه ماراتن نمایشی، کمیته دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوار را زیر ۵ میلیون تومان اعلام کرد. البته این رقم هم بمعنای تعیین مزد بر این اساس نخواهد بود!
منابع مستقل کارگری و کارشناسان حوزه اشتغال و مزد ، هزینه سبد خانوار را در شرایط کنونی بالغ بر ۹ میلیون تومان اعلام کرده اند. بدین معنا که یک خانواده مزدبگیر نباید کمتر از این میزان مزد بعنوان حداقل معیشت ، دریافت کند.

کارگران، مصوباتی را که درآن نمایندگان مستقل و منتخب خودرا نداشته باشند به رسمیت نخواهند شناخت و برای دستیابی به هزینه های واقعی معیشت زندگیشان، به پیگیری و مبارزه ادامه خواهند داد.
شورای بازنشستگان ایران
۵ اسفند ۱۳۹۸

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.