Andisheh Nou

کارگران فاز ۱۴ پارس‌جنوبی در اعتراض به چهار ماه دستمزد معوقه تجمع کردند

صبح یکشنبه ششم بهمن شماری از کارگران پیمانکاری فاز ۱۴ پارس جنوبی در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود در محوطه کارگاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، کارفرما چهار ماه است که دستمزد این کارگران را پرداخت نکرده است. معاون فرماندار کنگان در استان بوشهر هم تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی را تایید کرد و گفت که پیمانکار قول داده تاهفته آینده دو ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کند. فاز ۱۴ پارس جنوبی به کنسرسیوم مشترکی متشکل از مپنا و چند شرکت داخلی دیگر واگذار شده است.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.