Andisheh Nou

راغفر: تورم شدید در راه است

حسین راغفر، اقتصاددان گفته: در ماه‌های آینده موضوع تورم به صورت برجسته‌تری در شاخص‌های قیمتی خود را نشان خواهد داد و انواع مختلف کالا‌ها تورم خواهند داشت

راغفر در توضیح علت انتظار تورم شدید به ناکامی افزایش قیمت بنزین در جبران کسری بودجه دولت و غیرقابل انجام بودن اخذ مالیات های پیش بینی شده اشاره کرده و در مورد «فروش دارایی‌ها و اموال دولتی» هم گفته: «شاهد آنیم که نوعی حراج دارایی‌های عمومی صورت گرفته که فساد گسترده‌ای را به همراه دارد.»

راغفر با اشاره به ناکامی راهکارهای تاکنونی دولت برای جبران کسری بودجه و پدیدار شدن تاثیرات تحریم های نفتی در قالب کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی، پیش بینی کرده که در گام بعدی، دولت دوباره قیمت ارز را بالا خواهد برد و در این مورد گفته: « گام بعدی دولت برای تامین کسری بودجه‌ و ناتوانی از پرداخت تعهدات و هزینه‌هایش افزایش نرخ ارز خواهد بود که رشد قیمت بنزین نیز به این چرخه شتاب می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.»

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.