Andisheh Nou

شهردار تهران گفت: وضعیت ۸۲۷ مدرسه شهر تهران از نظر ایمنی در شرایط قرمز قرار دارد.

پیروز حناچی در همایش سراسری مدرسه آماده که با حضور ۱۵۰۰ نفر از مدیران شهر تهران در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: آموزش مدیران و دانش‌آموزان در برابر حوادث و بحران‌ها از سال ۹۴ آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. بررسی‌های مدیریت بحران از ۲۸۸۸ مدرسه در سطح شهر تهران نشان داده که وضعیت ایمنی ۱۲۳۵ مدرسه در شرایط زرد و ۸۲۷ مدرسه در وضعیت قرمز قرار دارند. بقیه مدارس نیز از نظر مخاطرات در حد آسیب کم هستند.
گزارشگر ایلنا
پ ن: بودجه کشور صرف چه میشود که کودکان این سرزمین در مدارس نا ایمن باید درس بخوانند؟!

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.