Andisheh Nou

اعتصاب غذای فرهاد میثمی

فرهاد میثمی از بیستم آبان ماه (2 روز پس از انتقال اجباری‌اش به زندان رجایی شهر کرج) بدون اطلاع عمومی اعتصاب غذا کرده است. امروز 66 روز از اعتصاب غذای او سپری می‌شود. از من خواسته بود موضوع اعتصاب‌اش را حتی به خانواده‌اش اعلام نکنم مگر این که ارتباطش قطع شود. در 5 روز گذشته هیچ تماسی حتی با مادرش نداشته است و این بسیار نگران کننده است. او نمی‌خواسته اعتصاب غذای او، خانواده و دوستانش را نگران کند؛ به همین دلیل اعلام عمومی نکرد.
خواست او آزادی معلمان زندانی آقایان محمود بهشتی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی است.

از صفحه فیسبوک رضا خندان

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.