Andisheh Nou

سها مرتضایی به اعتصاب غذای خود پایان داد

مصطفی نیلی، وکیل مدافع خانم مرتضایی روز گذشته از پایان اعتصاب غذای موکل خود خبر داد و گفت: “سها مرتضایی⁩ امروز از زندان قرچک با من تماس گرفت. اعتصاب غذایش را شکسته ولی از عوارض آن رنج می‌برد. ‏ادامه‌ نگهداری وی در زندان قرچک خلاف موضوع تفکیک جرایم در نگهداری زندانیان است”.

پیشتر مصطفی نیلی از ارسال پرونده خانم مرتضایی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد و گفته بود: “امروز ظهر پرونده خانم سها مرتضایی به شعبه پانزده دادگاه انقلاب ارجاع شد. برای اعلام وکالت به شعبه مراجعه کردم که گفتند بایستی هفته آینده مراجعه کنم تا روند اداری ثبت پرونده انجام شود. عصر نیز خانم مرتضایی از زندان قرچک با من تماس گرفت. در هفدهمین روز اعتصاب غذا بود. با توجه به اتهام سها مرتضایی نگهداری ایشان در زندان قرچک خلاف مقررات است و انتظار می‌رود ایشان به بند زنان زندان اوین منتقل شود”.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.