Andisheh Nou

ادامه تظاهرات گسترده مردم دانشجویان و مردم معترض

دور تازه ای از اعتراض های مردمی به حکومت که از روز گذشته و به بهانه ی سرنگونی یک هواپیمای مسافرتی توسط سپاه پاسداران آغاز شده بود، امروز در خیابان آزادی تهران ادامه یافت. دانشگاه ها و برخی شهرهای دیگر نیز صحنه ی اعتراض هستند. دو نفر بر اثر اصابت تیر زخمی شده اند

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.