Andisheh Nou

وای برآنانی که مسئولیتی را قبول می‌کنند و با نیرنگ و ریا بر اشتباهات خوداصرار می‌ورزند – پروین فهیمی*

حقیقت آشکار شد اما به چه قیمتی؟ به قیمت فقدان بیگناهانی که قربانی جهل و نادانی و مدیریت ناتوان و ناشایست شدند؟…چه بسا بیشتر دروغ و پنهانکاری های مسئولین که باعث تاسف و شرمندگی همگان گردیده و اگر ذره ای اعتماد و باوری بود را از بین برده.

من آن ابرم که می خواهد ببارد
دل تنگم هوای گریه دارد
دل تنگم غریب این در و دشت
نمیداند کجا سر بگذارد

عاقبت حقیقت آشکار شد و اینبار ماه پشت ابر نماند.
این روزهای سخت و غم انگیز و پر از درد و رنج، چگونه بر خانواده ها و مردم میگذرد؟…
تسلیت به خانواده های داغدار و ابراز همدردی به خاطر فاجعه هوایی پرواز اوکراین که هرگز به مقصد نرسید و همچنین تسلیتی مضاعف بر جامعه بزرگتر
به قربانیانِ نادانی، ناتوانی، ناکارآمدی و دروغ…
چه بگویم که همه را همگان میدانند. آنگاه که چشم بر نقصی کوچک تر می بندی در آفرینش فاجعه ای بزرگتر مسئولی.

حقیقت آشکار شد اما به چه قیمتی؟ به قیمت فقدان بیگناهانی که قربانی جهل و نادانی و مدیریت ناتوان و ناشایست شدند؟…چه بسا بیشتر دروغ و پنهانکاری های مسئولین که باعث تاسف و شرمندگی همگان گردیده و اگر ذره ای اعتماد و باوری بود را از بین برده.

کاش ماهم با این عزیزان می رفتیم و این همه درد را تجربه نمیکردیم.

آنها پاک بودند و پاک رفتند،
وای برآنانی که مسئولیتی را قبول میکنند و شایسته این مسئولیت ها نیستند و چه آن تنها خودباوران خود بینی که با نیرنگ و ریا بر اشتباهات خوداصرار می ورزند.

آری همه مسئولیم،
گر تیغ است در دست زنگی مست
و اگر آب در شیر است
و اگر نباید که تخم مرغ دزدی شتر مرغ دزد شود
و اگر ها و اگر ها
آری من و تو مسئولیم

محاکمه و مجازات مسببین این رخداد و اطمینان از عدم تکرارچنین رویه هایی همیشه کمترین تقاضاییست که در کاهش تالمات تاثیرگذار خواهد بود
امید که گذشته چراغ راه آینده مان باشد
و ای کاش روزی نیاید که بگوییم زهی خیال باطل.

*مادر شهید سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.