Andisheh Nou

پلوسی: دولت ترامپ باید به اقدامات تحریک‌آمیز بی‌مورد خود پایان دهد

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا:

ما در حال رصد شرایط هدف گرفته شدن نیروهای آمریکایی در عراق هستیم.

ما باید از سلامت نیروهای خود مطمئن شویم.

باید تحریکات بی مورد دولت ترامپ پایان یابد.

از ایران می خواهیم به خشونت خود پایان دهد.

امریکا و جهان تحمل یک جنگ دیگری را ندارند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.