Andisheh Nou

دست و دل بازی روحانی برای افزایش دستمزد در سال جدید: تورم 40 درصد، افزایش دستمزدها 15 درصد

حسن روحانی در گفت و گو با رسانه های داخل کشور اعلام کرد: حقوق ثابت کارمندان را در سال آینده ۱۵ درصد افزایش خواهیم داد.

او با تاکید بر این که، قدرت خرید مردم کاهش یافته است، بیان داشت: برآوردها این است که اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت خواهد بود.

نکته:

چنین مبنایی برای حقوق پرسنل دولت می تواند زنگ خطری برای سقف دستمزد کارگران شود، از این رو تمام تشکل های کارگری از هم اکنون می بایست نسبت به مبارزه برای افزایش دستمزد اقدام کنند.

در حال حاضر رژیم با توجه به اعتراض های آبان 98 بسیار در شرایط شکننده ای قرار دارد، نمایندگان مجلس نیز چون به دنبال رای در انتخابات آتی هستند، حتی به ظاهر هم شده تمایل دارند که خود را مدافع مردم نشان دهند، از این رو فشار حداکثری بر دولت و نمایندگان مجلس، می تواند منجر به افزایش دستمزد تا سقف تورم 40 درصدی شود.

تردیدی نیست که برای رسیدن به افزایش دستمزد از هم اکنون می بایست با جمع آوری امضا، اعتصاب های مقطعی و در نهایت اعتصاب سراسری و تجمع در اقصی نقاط کشور اقدام کرد.

اعتراض های آبان 98، پایه مناسبی از حمایت مردم در مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادی است که فعالان کارگری می توانند از آن، نسبت به جلب افکار عمومی بیشترین بهره را کسب کنند.

بولتن کارگری 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.