- Andisheh Nou - http://andisheh-nou.org -

“در ایران سه برابر متوسط جهانی خانه خالی وجود دارد”

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفت در این کشور در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با صدا و سیمای ایران تصریح کرد: «ما بیش از سه برابر آمار جهانی خانه‌های خالی داریم در حالی که در همه کشور‌ها چیزی حدود سه درصد خانه‌ها به دلایلی موجه خالی است و آن‌ها هم این را با وضع مالیات سنگین ایجاد کرده‌اند.»

او با بیان اینکه در حدود ۸۰ درصد خانه‌های خالی “به راحتی” قابل شناسایی هستند افزود با وضع مالیات، نگهداری واحدهای مسکونی بدون مستاجر به صرفه نخواهد بود.