Andisheh Nou

تبریک سندیکاهای کارگری برای آزادی اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی با وثیقه ٧٥٠ میلیون تومانی آزاد شد. آزادیش را شادباش گفته، امید که محدودیت ها از روی فعالیت های صنفی برداشته شود.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

_________________________________________________________________________________________

امروز چهارشنبه ۸ آبان اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه با قرار وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی موقتا از زندان اوین آزاد شد.
اسماعیل بخشی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران باحکم قاضی مقیسه به۱۴سال زندان محکوم شده است.

محمد خنیفر دیگر نماینده کارگران نیشکر هفت تپه به ۶سال زندان محکوم شده است و قرار است علی نجاتی نیز محاکمه گردد.

به رغم آزادی اکثر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر همچنان ندا ناجی از بازداشت شدگان روز کارگر بدون توجیه قانونی با قرار بازداشت موقت بلاتکلیف، زندانی است. همچنین عسل محمدی در ارتباط با پرونده کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی همچنان در زندان است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی موقت اسماعیل بخشی را به خانواده ایشان و کارگران نیشکر هفت‌تپه و جامعه کارگری شاد باش می‌گوید و خواهان مختومه شدن پرونده قضایی ایشان و دیگر کارگران و حامیان کارگری و آزادی قطعی‌شان می‌باشد.

کارگر زندانی، معلم زندانی و حامیان طبقه کارگر آزادباید گردد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

___________________________________________________________________________________________

پس از تودیع وثیقه هفصدو پنجاه میلیونی اسماعیل بخشی، صدای کارکران هفت تپه به طور موقت ازاد شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ارزوی بهترینها را برای اسماعیل بخشی دارد.

۸ آبان ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

___________________________________________________________________________________________

 

تشکر و قدردانی
#هفت_تپه_

#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی

#اسماعیل_را_گرفتن_ما_همه_بخشی_هستیم_

کارگران،توده های فرو دست و زحمتکش؛
همانطور که اطلاع دارید اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، به دلیل دفاع از حقانیت طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه با شعار#نان_کار_آزادی_ مورد محاکمه قرار گرفت و همراه با مدافعان طبقه کارگر به بیش از یک قرن زندان محکوم شدند.

در اینجا جا دارد از همسر گرامی اسماعیل ،فرزند دلبند و خانواده گرامی اسماعیل بخشی به دلیل پیگیری و تحمل مشقات فراوانی که تاکنون متحمل شده اند تشکر و قدردانی شود.

همچنین از تلاش های پیگیرانه وکیل مدافع کارگران هفت تپه ،خانم فرزانه زیلابی، تشکل ها و سازمان های مدافع حقوق کارگران در داخل و خارج کشور که برای آزادی اسماعیل بخشی تلاش کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،آزادی موقت اسماعیل بخشی را به خانواده و بستگان اسماعیل بخشی به کارگران هفت‌تپه و تمام کارگران و مردم زحمتکش ، به تشکل های کارگری و فعالین و مدافعان کارگران،تبریک و شاد باش گفته و خواستار پایان دادن به پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه از جمله علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه می باشیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.