Andisheh Nou

امروز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به آنچه که پولی سازی دانشگاه خوانده اند، در محوطه و همچنین ساختمان فارابی این دانشگاه، تجمع کردند.

این دانشجویان اعتراض خود را صنفی اعلام کرده و با سردادن شعارهایی همچون “عدالت دانشگاه کجا رفت؟” اعتراض خود را بیان کردند.

این تجمع هنوز ادامه دارد و دانشجویان خواستار حضور رئیس دانشگاه میان آنها، جهت شنیدن موارد اعتراضی شان هستند که تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است.

اخذ غیرقانونی شهریه‌های سنگین به بهانه سنوات تحصیلی، هم نیازی و اعمال قوانین آموزشی به نفع پولی‌سازی را علت تجمع اعتراضی خود اعلام کرده اند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.