Andisheh Nou

تورم سال گذشته 51 در صد بوده است

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی به صندوق بیتالمللی پول تورم 1397 51 در صد بوده است
آخرین آماری که بانک مرکزی از تورم اعلام کرده، مربوط به آبان ۱۳۹۷ می‌شود که تورم میانگین به ۱۸٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۹٫۹ درصد افزایش یافت. آمار آذرماه ۱۳۹۷ را هم بانک مرکزی برای لحظاتی منتشر کرد که نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه در آن ماه به ۴۲٫۴ درصد افزایش یافته است.

اما مجددا این آمار از سایت بانک مرکزی حذف شد و پس از آن دیگر این آمار منتشر نشد. توجیهی که برای این کار ارائه شده عدم موازی‌کاری با مرکز آمار بود. این در حالی است که سال‌ها است این دو نهاد اقدام به انتشار آمار تورم می‌کنند.

با این حال، بانک مرکزی آمار نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که در چارچوب تعهدات کشورهای عضو صندوق برای ارائه آمارهای رسمی از جانب بانک مرکزی هر کشور است. این نهاد غربی هم اخیرا آمار تورم سانسورشده در داخل ایران را روی سایت خود منتشر کرده است.

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، شاخص قیمت کالاهای مصرفی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۷۳٫۲۹ رسیده است. بر این اساس، نرخ تورم میانگین در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۱٫۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۵۱ درصد اعلام شده است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح شده که آمار سال گذشته، برآورد نبوده بلکه کاملا قطعی و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران بوده و این نهاد فقط آمار سال جاری (۲۰۱۹) را بر مبنای تخمین کارشناسان خود منتشر کرده است.

بر مبنای آماری که از طرف بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی پول داده شده، اکنون بهتر می‌توان قضاوت کرد که علت سانسور آمار تورم از سال گذشته، رکوردزنی این شاخص بوده است. تورم نقطه به نقطه ۵۱.۱ درصدی اسفند سال گذشته بالاترین رقم این شاخص از بهمن ۱۳۷۴ تاکنون محسوب می‌شود.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.