Andisheh Nou

تعدادی از فعالان کارگری در “گروه ملی صنعتی فولاد اهواز” بازجویی شدند

هفته گذشته ستاد خبری اداره اطلاعات استان خوزستان تعدادی از فعالان کارگری و پیشروان اعتراض ها در این واحد صنعتی را به این اداره فراخوانده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این رابطه اعلام کرد: این کارگران ساعت ها در ستاد خبری اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند و از آن ها خواسته شده است در مورد این احضار و بازجویی ها سخنی به میان نیاورند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.