Andisheh Nou

حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد خرید خانواده‌های مزدبگیر

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی از هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۶، متوسط هزینه ناخالص یک خانواده در پایتخت ماهانه پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با لحاظ نرخ تورم ۲۶/۹ درصدی در سال ۹۷، این هزینه در تهران به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در حالی است که بر اساس گزارش چند روز گذشته مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ۴۲/۲ درصد رسیده که این شاخص نسبت به تیر سال گذشته ۱/۸ درصد رشد کرده است.

با مقایسه اختلاف هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متوسط هزینه زندگی در تهران و دستمزد یک حداقل بگیر که ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، سوالی که به ذهن می‌رسد این است که این قشر ضعیف چگونه از پس هزینه‌های بالای زندگی برمی‌آیند؛ البته پاسخش هم روشن است، خیلی راحت بسیاری از کالاهای ضروری برای سلامت و رفاه هر فردی، از سبد خرید اقشار ضعیف حذف می‌شود.

روزنامه همدلی

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.