Andisheh Nou

گلایه‌های کارکنان باسابقه جایگاه‌های سوخت/ «خصوصی‌سازی» ما را در میانسالی آواره کرد

پس از واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی، بسیاری از کارگران این جایگاه‌ها، بیکار شدند. این کارگران هنوز بعد از چند سال، برای بازگشت به کار تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سالها در یکی از جایگاه‌های سوخت غرب کشور در استان همدان کار کرده است؛ اما بعدِ خصوصی‌سازیِ جایگاه‌های سوخت و تغییر کارفرما، او و بسیاری از همکارانش شغل خود را از دست دادند.

این کارگر قدیمی جایگاه‌های سوخت می‌گوید: «جایگاه‌های سوخت، در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد و بخش عظیمی از کارگران پیمانکاری جایگاه‌های سوخت از کار بیکار شدند و با گذشت ۳ سال و دوندگی‌های بسیار، هنوز خیلی‌ها موفق به بازگشت به کار نشدند. این درحالیست که هیچ یک از این افراد به خاطر میانگین سنی ۴۰ سال نتوانستند جایی دیگر کاری دست پا کنند یا جذب کار دیگری بشوند.»

بعد از خصوصی‌سازی جایگاه‌های سوخت، در بسیاری از شهرها، کارگران بیکارشده به سر کار بازگشتند اما هستند هنوز کارگرانی که نه امکان بازگشت به کار برایشان فراهم شده و نه توانسته‌اند جای دیگر، شغلی دست و پا کنند.

یکی دیگر از همین کارگران می‌گوید: «ما کارکنان جایگاه‌های سوختِ استانِ آذربایجان‌شرقی درسال ۱۳۹۵ از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شدیم؛ مالکان جدید، بسیاری از ما را اخراج کردند  که در نهایت، در اسفند ۱۳۹۷ بازگشت به کار ما از سوی مدیرعامل محترم پخش وقت، صادر شد. ۷۰۰ نفر از همکارانمان به سر کار بازگشتند اما ما چند ده نفری هستیم که هنوز امکان بازگشتن برایمان فراهم نشده؛ امیدواریم در ماه‌های باقیمانده از سال، مشکل ما نیز حل شود.»

تلاش کارگران جایگاه‌های سوخت سراسر کشور در حالی ادامه دارد که پیش از این، فاطمه کاهی (رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) در گفتگو با ایلنا در ارتباط با اعتراضات کارگران جایگاه‌های سوخت کشور که پس از خصوصی‌سازی بیکار شده‌اند، گفت: واگذاری جایگاه‌های سوخت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد و متولی آن، سازمان خصوصی‌سازی کشور بود.

کاهی با بیان اینکه در متن قرارداد واگذاری بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار جایگاه تصریح شده که خریدار تا پایانِ زمان قرارداد کارگران، که حداکثر یک سال می‌شود، بایستی از کارگران استفاده کند، اظهار داشت: یک عده از کارگران به علت دستمزد پایینی که خریدار پیشنهاد می‌کرد، حاضر به ادامه همکاری نشدند و در مورد یک عده دیگر هم خریدار و کارفرمای جدید، حاضر به استفاده از کارگران نشدند و متاسفانه آنها را اخراج کردند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.