Andisheh Nou

حمایت از زندانیان هفت‌تپه در “شورای حقوق بشر سازمان ملل”

به نقل از سخنگوی شورای سازمان ملل:

مکاتبات با دولت ها با هدف افزایش آگاهی و بهبود وضعیت حقوق بشر صورت می پذیرد ولی پاسخ بعضی دولت ها مانند جمهوری اسلامی ایران مبهم، ناقص و بر اساس اطلاعات دستکاری شده است.

یکی از این مکاتبات با ایران در مورد زندانیان عقیدتی آقای #اسماعیل_بخشی نماینده کارگران هفت تپه و خانم #سپیده_قلیان فعال دانشجویی بود، که اعتراض کارگران را زمانی که آنها حقوقشان را برای ماه ها دریافت نکرده بودند، ثبت کرد. آقای اسماعیل بخشی به طور بی رحمانه ای شکنجه شد و زمانی که با قید وثیقه آزاد شد، وقوع شکنجه های جانفرسا علیه خود را علنی کرد و خانم قلیان هم به افشای عمومی شکنجه های روانی که شده بود پرداخت؛ هردوی آنها به این دلیل دوباره بازداشت شدند. به شکایت رسمی خانم قلیان و آقای بخشی در رابطه با شکنجه شان هنوز رسیدگی نشده است.

با وجود اینکه روند بررسی پرونده های این دو به اتمام رسیده است، آنها همچنان در زندان نگه داشته می شوند و هنوز وکیل هایشان را ملاقات نکرده اند. خانم قلیان به زندان دیگری در ورامین منتقل شده است که آن زندان به شرایط زندگی غیر انسانی معروف است و او در بند مجرمان نگه داری می شود.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.