Andisheh Nou

ميزان توليد نفت عربستان ١١ برابر ايران است

قرارداد 18 میلیارد دلاری عربستان با شرکت های بین المللی برای افزایش برداشت از میادین نفت و گاز در خلیج فارس
در این قرارداد جدید که چندین شرکت بین المللی از جمله سایپم ایتالیا حضور دارند افزایش استخراج نفت و گاز از دو میدان مرجان و بری در دستور کار عربستان قرار گرفته.
تمرکز بیشتر #عربستان بر روی میدان #مرجان که با ایران مشترک است و در ایران به اسم میدان فروزان شناخته میشود. عربستان برنامه دارد استخراج نفت از این میدان را ب 550 هزار بشکه در روز و استخراج گاز را به 2.5میلیارد فوت مکعب برساند در حال حاضر میزان تولید نفت عربستان از میدان مشترک مرجان 400 هزار بشکه در روز است که تولید ایران از این میدان روزانه 38 هزار بشکه است ک میزان تولید نفت عربستان از این میدان 11برابر ایران است شایان ذکر است که میزان استخراج نفت ایران از میدان فروزان در سال 1355روزانه 180هزار بشکه بوده است. نفت میدان مشترک فروزان به علت داشتن API عدد 30 جز مرغوبترین نفت خام خاورمیانه و جهان شناخته میشود

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.