- Andisheh Nou - http://andisheh-nou.org -

حمله به ندا ناجی٬ از بازداشتی‌های روز کارگر در زندان قرچک

ندا ناجی٬ فعال مدنی که در روز جهانی کارگر بازداشت شده و در زندان زنان قرچک زندانی است در ۲۴ ساعت گذشته دو بار حمله شده است.
جمال عاملی٬ همسر خانم ناجی روز شنبه ۱۵ تیر در توئیتر خبر داد که این فعال مدنی یک بار از سوی یک زندانی و یک بار از سوی پرسنل زندان مضروب شده و به بهداری منتقل شده است.
به گفته او ندا ناجی بر اثر این حملات و ضرباتی که به سرش وارد شده از نظر بینایی دچار مشکل شده است.
از جمله زنانی که در تجمعات روز کارگر بازداشت شدند ندا ناجی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز هستند که نزدیک به ۵۰ روز است در زندان‌های قرچک و اوین به سر می برند.
قتل علیرضا شیرمحمدعلی٬ زندانی سیاسی در زندان فشافویه به دست دو تن از زندانیان متهم به قتل به نگرانی درباره امنیت و سلامت زندانیان سیاسی در ایران دامن زده است.