Andisheh Nou

آخرین خبر ها در مورد تحولات سودان

بیانیه حزب کمونیست سودان پیرامون پیشرفت مذاکرات با شورای نظامی

 هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان بیانیه زیر را در تاریخ ۲۰  مه  ۲۰۱۹  در مورد روند مذاکرات با شورای نظامی منتشر کرد:  

ما، در حزب کمونیست، همچنان بر مواضع خود در قبال مسائل سرنوشت ساز کشور که بر روند انقلاب شکوهمند  و هدف اصلی آن یعنی دستیابی به حکومتی دموکراتیک و غیرنظامی و طرد کودتا و حکومت نظامی تأثیر می گذارد،  تأکید داریم. حزب کمونیست همچنان به مفاد معاهده خود با “نیروهای آزادی و تغییر” و ادامه انقلاب تا تحقق شعارهای توده ها: “آزادی، صلح، عدالت و حکومت مدنی انتخاب مردم است” پایبند مانده است.  جامعه بین المللی و کشورهای منطقه کودتای نظامی را مردود شناخته اند و اعلام کرده اند که در صورت ادامه یافتن حکومت نظامی، تحریم هایی علیه سودان و همچنین علیه افرادی  که مانع انتقال قدرت به حکومت غیر نظامی شوند، اعمال خواهد شد.

در مذاکراتی که در روز یکشنبه ۲۰ ماه مه انجام شد، روشن شد که شورای نظامی همچنان با سماجت بر داشتن  اکثریت کرسی ها  و  ریاست  شورای حاکمیت اصرار دارد. در این صورت، شورای حاکم عملا یک  حاکمیت نظامی خواهد بود. این امر بر روند تحقق اهداف انقلاب (انحلال بقایای رژیم فاسد، مهار نیروهای  ضد انقلاب در تلاش های  مذبوحانه و ارتجاعی، انحلال  شبهه نظامیان اسلامگرا و بازسازی سیستم  اطلاعاتی و  امنیتی محدود به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات)، تأثیر خواهد گذاشت. همچنین، از دستیابی به  اهداف انقلاب در محاکمه  شخصیت های فاسد  رژیم، باز پس گیری اموال غارت شده عمومی و لغو تمامی  قوانین محدود کننده آزادی ها، جلوگیری خواهد شد.

ما این موضع اصولی حزب کمونیست را تاکید می کنیم  که اکثریت  اعضا و ریاست  شورای حاکمیت را باید نیروهای غیر نظامی تشکیل دهند. ما به هیچوجه  از این موضع  عقب نشینی نخواهیم کرد. موضعی که از پشتیبانی توده های مردم که در طی ۳۰  سال گذشته و از شروع انقلاب از دسامبر ۲۰۱۸ و با تجمعات خود در پایتخت و سایر مناطق قربانی های فراوانی داده اند، برخوردار است.

ما اطمینان داریم که توده های مردم ما مبارزه خود را برای دستیابی به یک  حکومت غیرنظامی، ادامه خواهند داد و به دور تسلسل کودتاهای نظامی که کشور را نابود می کنند، پایان می دهند. این امر به شکل های گوناگونی صورت می گیرد، با افزایش تعداد تجمع های  اعتراضی در پایتخت و دیگر مناطق، تشدید اقدامات جمعی با راهپیمایی ها، تظاهرات، اعتصاب ها و هسته های  اعتراضی، برکناری مهره های فاسد  رژیم در محیط های  کاری  و بازسازی اتحادیه های کارگری، انجمن ها و شوراهای  محلی در شهرها، روستاها و محله ها و همچنین برپایی اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی برای پایان دادن به حکومت نظامی و تشکیل  حکومت غیرنظامی  دموکراتیک.

درود بر  شهیدان انقلاب سودان

پیروز باد  مردم سودان

هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان

 ۲۰   مه  ۲۰۱۹

 

Sudanese Communist Party

UPDATE

22 May 2019

Statement of the Sudanese CP

on the progress of negotiations with the Military Council

The Political Bureau of the Sudanese Communist Party issued the following statement on 20th May 2019 on the progress of the negotiations with the Military Council:

We, in the Communist Party, have continued to emphasize our position regarding the country’s fateful issues that affect the course of the glorious revolution and its main objective of establishing democratic civilian rule, and the rejection of the military coup and military rule. The Communist Party has also remained committed to the charters that we signed with the Forces of Freedom and Change, and to continuing the revolution until it achieves its goals as stated in the slogan declared by the masses: “Freedom, Peace, Justice, Civilian Rule are the People’s Choice.” The military coup was rejected by the international and regional community which has indicated that sanctions would be imposed against Sudan in the case of continued military rule, as well as against those who obstruct the process of the transfer of power to civilian rule.

It has become clear from the negotiations that took place on Sunday 20th May that the Military Council is intransigent and continues to insist on having a majority and holding the presidency in the Sovereign Council. This would make “military rule” a fitting description for the Sovereign Council. It will affect the process of achieving the objectives revolution: liquidating the remnants of the corrupt regime, reining in counter-revolution which has become active in a desperate attempt to turn the clock back, liquidating the Islamists’ militias, and restructuring the security and intelligence apparatus to ensure that it is limited to information gathering, analysis and provision. It will also prevent achieving the objectives of the revolution in bringing to account the leading figures of the corrupt regime, recovering the looted possessions of the people and abolishing all the laws that restrict freedoms.

We reiterate the Communist Party’s principled position that the civilian forces should have the majority in the Sovereign Council and also its presidency. We will not accept any retreat from this position which enjoys support from the masses of our people that have made enormous sacrifices during the past 30 years and in their revolution that began in December 2018, as well as during their sit-ins in the capital and the regions.

We are confident that the masses of our people will continue their struggle for civilian rule and putting an end to the vicious cycle of military coups that destroyed the country. This will take various forms, by escalating sit-ins in the capital and regions, escalating mass action with marches, demonstrations, strikes and protest vigils, removing the figures of the corrupt regime in the areas of work, and the restoration of trade unions, associations and local government committees in cities, villages and neighbourhoods, as well as the general political strike and civil disobedience to end the military rule and establish democratic civilian rule.

Glory to the martyrs of the Sudanese revolution

Victory to the people of Sudan

Political Bureau

Sudanese Communist Party

20 May 2019

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.