Andisheh Nou

کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به خصوصی سازی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی صنایع پتروشیمی دست به اعتصاب زدند.

پرستاران و سایر کارکنان معترض می گویند ما با خصوصی سازی بیمارستان مخالف هستیم از اسفند سال گذشته سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مصوبه ای مبنی بر خصوصی سازی بیمارستان تصویب کرد بر اساس این مصوبه به کارکنان یکسال فرصت برای جابجایی به مراکز درمانی دیگر بجز تهران ،اصفهان و شیراز داده شد ودر همین راستا خصوصی سازی بیمارستان شروع و به یک شرکت خصوصی واگذار شد.
کارکنان اعتصابی می گویند ما بیمارستان را ترک نمی کنیم ما با خصوصی سازی مخالفیم و با صدور بیانیه ای خواسته های خود را اعلام کردند:
۱-بیمارستان صنعت نفت ماهشهر به صورت دولتی و با نظارت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت کمافی سابق باقی بماند
۲- بعنوان مطالبه،مایه ازای مردم در قبال آلایندگی های ناشی از پتروشیمی ها خدمات بیمارستانی همواره با تعرفه دولتی باقی بماند
۳- هیچگونه تعدیلی در نیروهای انسانی اعم از رسمی،قراردادی و پیمانکاری صورت نگیرد
۴- پرسنل رسمی مجاز باشند تا پایان خدمت قانونی خود،در ماهشهر بمانند و یا به میل خود انتقال یابند و هیچگونه الزام و اصراری به جابجایی آنها نباشد
۵- حقوق و مزایا و تسهیلات رفاهی مانند سایر شرکت‌های نفت و پتروشیمی منطقه به کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت تعلق گیرد
۶- شرکت‌های پتروشیمی منطقه هر گونه نظارتی را مستقیما و بدون واسطه شرکت و یا اشخاص حقیقی خصوصی ثالث اعلام نمایند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.