Andisheh Nou

هپکو برای سومین بار به مزایده گذاشته شد

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو برای سومین بار توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان خصوصی‌سازی که اختیار مالکانه سهام ۶۰.۷ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو را دارد، برای سومین بار با انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام به فروش سهام این واحد صنعتی کرده است.

در این آگهی فراخوان آمده است: سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد از سهام هپکو اقدام کند. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.

این درحالی است که تجربه‌های پیشین واگذاری هپکو شکست خورده است و کارگران این واحد تولیدی خواستار دولتی شدن شرکت یا واگذاری سهام آن به کارگران هستند.

هپکو تاکنون یکبار به شرکت واگن‌سازی کوثر و بار دیگر به شرکت هیدرواطلس واگذار شده بود. با این حال در دی ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور مدیرعامل استعفا داد و سازمان خصوصی‌سازی مدیریت آن را به عهده گرفت.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.