Andisheh Nou

شکاف درآمدی پزشکان و پرستاران کاهش یابد/ در انتظار تحقق وعده‌های وزیر بهداشت هستیم

جمعی از پرستاران با انتقاد از برآورده نشدن وعده‌هایی که مسئولان وزارت بهداشت به پرستاران داده بودند، می‌گویند: همچنان در انتظاریم که کارانه و معوقاتمان به موقع پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهش شکاف درآمدی پرستاران و پزشکان، همواره یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری کشور بوده است؛ مطالبه‌ای که وزیر جدید بهداشت وعده داده بود به زودی برآورده خواهد شد.

حال پرستاران با انتقاد از عدم تحقق وعده‌ها می‌گویند: مسئولان وزارت بهداشت هرگاه می‌خواهند معوقات را پرداخت کنند، در رسانه‌ها مدام از پرستاران نام می‌برند اما در عمل کارانه پزشکان پرداخت می‌شود. البته کسی مخالف پرداخت کارانه پزشکان نیست اما این شیوه که “به نام قشری سخن گفتن و به کام قشری دیگر عمل کردن” صحیح نیست.

آنها ادامه می‌دهند: تفاوت کارانه بین این دو قشر هم تلخی خود را دارد آنهم در جایی که متوسط یک کارانه یک پرستار مبلغ ناچیزی است ولی یک کارانه یک پزشک به ده‌ها میلیون تومان و گاهی بیشتر می‌رسد و با صد ماه (ده سال) کارانه یک پرستار برابری می‌کند.

پرستاران تاکید کردند: جامعه پرستاری منتظر تسریع در اصلاح شیوه پرداخت و کاهش شکاف درآمدی و عدالت در پرداخت هستند؛ قول و شعاری که از ابتدا وزیر جدید بهداشت آن را مطرح کردند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.