Andisheh Nou

فراخوان ۵ تشکل بازنشستگان برای تجمع اعتراضی مجدد

30 بهمن 1397

پنج تشکل بازنشستگان با انتشار بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که روز یکشنبه ۵ اسفند ماه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع تازه ای را برگزار خواهند کرد . . .
پنج تشکل بازنشستگان شامل اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه ۱۹ اسفند، گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان ایران، با انتشار بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که روز یکشنبه ۵ اسفند ماه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع تازه ای را برگزار خواهند کرد.
در فراخوان این تجمع آمده است:

” بازنشستگان و مستمری بگیران!
با ادامه و گسترش فلاکت عمومی مخصوصا” شرایط مشقت بار بازنشستگان، و نومید از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی که بسته ایم مبنی بر اینکه “تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم” بار دیگر در روز #۵_اسفندماه در مقابل #مجلس تجمع خواهیم کرد.
در شرایطی که بررسی “لایحه بودجه سال ۹٨ کل کشور” و همچنین رسیدگی به “لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری” در جریان است، هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمیبینیم.
ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت معیشت و درمان خود با حضور متحدانه، نیازهای بودجه زندگی مان را درکف خیابان فریاد خواهیم زد و برای تحقق آن میکوشیم. ”

وعده ما : ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۵ اسفند
محل تجمع: مقابل مجلس شورای اسلامی

– اتحاد سراسری بازنشستگان ایران.
– گروه ۱۹ اسفند.
– گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب.
– جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی.
– شورای بازنشستگان ایران .

لذا با توجه به اهمیت و مبرمیت موضوع ، ما #فرزندان_بازنشستگان که همواره محروم از تمامی حقوق اجتماعی خود بوده ایم ، حضور خود را در این تجمع ضرور و یک وظیفه می دانیم .

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.