Andisheh Nou

تظاهرات یک میلیونی چپ در هند: “ما دولت را پائین خواهیم کشید!”

یک میلیون نفر مبارز سوسیالیست در هند در یک گردهمایی تاریخی تعهد کردند که در انتخابات آتی هند “نارندرا مودی”، نخست وزیر، را از قدرت پائین بکشند.

روز یکشنبه گذشته 14 (بهمن ماه،) یک میلیون تظاهرکننده چپ در بزرگترین پارک عمومی شهر کلکته گرد هم آمدند و متعهد شدند که در انتخابات آینده، حزب دست راستی نخست وزیر “نارندرا مودی” ، حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا، را از بنگال غربی برکنار کنند.

با سرازیر شدن مردم که از سراسر ایالت به این میدان عظیم آماده بودند و با اهتزاز در آوردن پرچم های سرخ و تظاهراتی که توسط حزب کمونیست هند مارکسیست سازماندهی شده بود، محوطه مخصوص رژه شهر به یک دریای قرمز تبدیل شد.

دبیر کل حزب کمونیست، سیتارام یچوری، خطاب به جمعیت اعلام داشت: “سیاست های ضد مردمی باید تغییر کنند و با استفاده از سیاست های جایگزین، باید کشور را از وقوع فجایع بیشتر نجات داد. ما نمی خواهیم “مودی” را شکست بدهم چون که صرفا از او خوشمان نمی آید. ما می خواهیم او را حذف کنیم زیرا سیاست های او را دوست نداریم. ما باید برای یک دولت سکولار و دموکراتیک دیگری مبارزه کنیم”.

جبهه چپ، اتحادی از احزاب سوسیالیستی در بنگال غربی، همچنین حزب کنگره ترینامول (TMC)، که وزیر کشور فعلی، ماماتا بانرجی، از موسسان آن می باشد را مورد حمله قرار داد.

یچوری گفت که مخالفت حزب TMC با حزب BJP ( حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا،) یک فریب است و هر دو حزب، دو طرف یک سکه می باشند. وی اضافه کرد که “برای پیروزی بر BJP در کل هندوستان، شکست دادن TMC در ایالت بنگال غربی اهمیت دارد. هر گونه تلاش برای سد کردن این دریای سرخ، منجر به بروز یک سونامی در صحنه سیاسی خواهد شد که نیروهای ضد دموکراتیک مانند مودی و همپیمانان پشت پرده او چون بانرجی و حزب وی در بنگال را با موج خود کنار خواهد زد”.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.