Andisheh Nou

شروط کردهای شمال سوریه برای توافق با دولت

دولت خودگردان کردها در شمال سوریه شروط و خواسته‌هایی را برای ارائه به دولت در چارچوب گفت‌و‌گوهای صلح، ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری هاوار، دولت خودگردان کردها در شمال سوریه بندها و شروطی را برای صلح با دولت ارائه داده است.

خبرگزاری کرد «هاوار» فهرستی از این شروط را اعلام کرده است:

۱-تمامیت ارضی سوریه

۲- دولت سوریه نظامی دموکراتیک است و دولت‌های خودگردان بخشی از آن هستند.

۳- دولت‌های خودگردان در پارلمان دمشق باید نمایندگانی داشته باشند.

۴- باید در کنار پرچم سوریه پرچم‌های دیگری برای دولت‌های خودگردان وجود داشته باشد.

۵- دیپلماسی در مناطق دولت‌های خودگردان هم سو با منافع مردم سوریه و قانون اساسی حرکت می‌کند.

۶- نیروهای دموکراتیک سوریه بخشی از ارتش این کشور بوده و درقبال حفاظت از مرزها مسئول هستند.

۷- نیروهای امنیت داخلی در مناطق خودگردان بر اساس قوانین شوراهای محلی فعالیت می‌کنند که با قانون اساسی سوریه تعارضی ندارند.

۸- آموزش زبان مادری پایه آموزش در مناطق خودگردان و زبان عربی، زبان رسمی در سراسر سوریه باشد.

۹- در دانشکده‌ها، تاریخ، فرهنگ، زبان‌ها و ادبیات در مناطق خودگردان به زبان محلی تدریس شود.

۱۰- ثروت‌های سوریه در تمام مناطق سوری به صورت عادلانه توزیع شود.

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.