Andisheh Nou

سندیکای شرکت واحد: چراغ اتوبوس ها را به نشانه اعتراض روشن خواهیم کرد

در اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالبات مسکن، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل همچنین قطع و کم کردن مزایای مستمر، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز چهارشنبه نوزدهم دی ماه در طول روز چراغ اتوبوس هایشان را به نشانه اعتراض روشن خواهند نمود.

در نتیجه اعتراضات کارگران از سال ۹۲ الی ۹۴ شورای مسکن شهرداری تهران مصوب نمود: تسهیلات مسکن به رانندگان و کارگرانی که تسهیلات مسکن به ایشان تعلق نگرفته، پرداخت گردد. (لینک تصویر مصوبه) اما با افشای املاک نجومی در شهرداری و بعد از آن انتخابات شورای شهر و تعویض مکرر شهردار، در این مدت مدیریت شهرداری و شرکت واحد اتوبوسرانی از اجرای مصوبه مذکور طفره رفته اند.

به رغم کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ مایحتاج زندگی بعضا تا چند برابر، طومار اعتراضی رانندگان برای بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش حقوق کارگران از سوی وزارت کار، شورای شهر و شهرداری تهران همچنین مدیریت شرکت واحد با وجود پیگیری های متعدد نادیده گرفته شده است. (لینک تصاویر یک دو سه چهار)

مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی طی دو سال گذشته به مرور مزایای دریافتی کارگران و رانندگان زحمتکش شرکت واحد را قطع و یا از آن کاسته است. تا حدی که کارفرما حق بیمه رانندگان و کارگران واجد شرایط بازنشستگی را با تاخیر حدود ده ماهه پرداخت می کند و بازنشستگی این زحمتکشان با تاخیر صورت می گیرد. و پس از بازنشستگی نیز پاداش پایان کار کارگران بازنشسته (حق سنوات) با تاخیر بیش از شش ماه پرداخت می گردد.

بنابراین سندیکای کارگران‌شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در راستای ایفای نقش نمایندگی خود از همه رانندگان شرکت واحد میخواهد، در اعتراض به وضعیت موجود. روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه در طول روز چراغ اتوبوس های خود را روشن کنند.

در صورت عدم پاسخگویی مسئولان، با استفاده از دیگر ظرفیت های اعتراضی، سندیکا اعتراض بعدی را به آگاهی رانندگان و کارگران خواهد رساند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.