- Andisheh Nou - http://andisheh-nou.org -

در نامه اعتراضی بازنشستگان مطرح شد؛ حقوق بازنشستگان را به بالاتر از خط فقر برسانید!

بازنشستگان در ادامه نامه وضعیت فعلی تامین اجتماعی و بازنشستگان آن را نتیجه قصور دولت‌ها دانسته‌اند و  خواسته‌های خود را عنوان کرده‌اند؛ این خواسته‌ها شامل این موارد است: حقوق ماهیانه ما بازنشستگان به بالای خط فقر و در حد یک زندگی شایسته و مرفه دوران بازنشستگی افزایش پیدا کند، دولت همه بدهی‌های خود را به صندوق سازمان واریز نماید و در اقدامی عاجل تمامی خسارت‌های وارده به اموال ما در سازمان تامین اجتماعی را جبران نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تجمع گسترده بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان تامین اجتماعی، یک نامه اعتراضی به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و وزارت کار تحویل دادند. این نامه که توسط هیات مدیره گروه بستا (بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی) تنظیم شده، شامل مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است.

در این نامه می‌خوانیم:

نیازی به تکرار مکررات نیست که امروزه میلیونها انسان بازنشسته‌ای که سی سال رنج و محنت کشیدند تا در یکی دو دهه پایانی زندگی شان آرامشی هر چند اندک داشته باشند با مشکلات و مصائبی به مراتب سهمگین‌تر از دوران اشتغال خود دست به گریبانند. اگر ما بازنشستگان دوران اشتغالمان را با تنی سالم و تشکیل یک خانواده دو نفره آغاز کردیم، دوران بازنشستگی خود را با تنی رنجور و فرزندان دانشگاهی و عروس و دادماد و نوه آغاز کرده‌ایم. ما به مدت سی سال، یک سوم دسترنج خود را بی‌هیچ قصوری به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردیم تا در دوران کهولت و بزرگ شدن خانواده‌هایمان، چند سالی هم که شده  از حداقل‌هایی برای یک زندگی انسانی و کم دغدغه برخوردار شویم. اما جای بسی تاسف و درد و فریاد، که امروز بیش از 60 درصد ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستیم و مابقی نیز به استثنای درصدی ناچیز از آنچنان حقوق ماهیانه‌ای برخوردار نیستند تا کفاف یک زندگی شرافتمندانه و شایسته‌ی دوران بازنشستگی را بدهد. بدون تردید، شرایط محنت بار امروز ما و وضعیت سازمان تامین اجتماعی و اموال آن در شرکت‌های زیر مجموعه شستا، نه نتیجه‌ی حتی ریالی قصور از سوی ما اعضای سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه هایمان در دوران اشتغال و نه آنگونه که گفته می‌شود نتیجه وجود تبعیض در پرداختی‌های فی ما بین بازنشستگان و یا ما بازنشستگان و شاغلین است.

این بازنشستگان در ادامه نامه وضعیت فعلی تامین اجتماعی و بازنشستگان آن را نتیجه قصور دولت‌ها دانسته‌اند و  خواسته‌های خود را عنوان کرده‌اند؛ این خواسته‌ها شامل این موارد است: حقوق ماهیانه ما بازنشستگان به بالای خط فقر و در حد یک زندگی شایسته و مرفه دوران بازنشستگی افزایش پیدا کند، دولت همه بدهی‌های خود را به صندوق سازمان واریز نماید و در اقدامی عاجل تمامی خسارت‌های وارده به اموال ما در سازمان تامین اجتماعی را جبران نماید.