Andisheh Nou

گزارشی از اعتصابات امروز در هفت تپه

امروز صبح پنجشنبه ٢٤ آبان در ادامه اعتصابات چند روز اخیر کارگران نیشکرهفت تپه کارگران در شوش، از جلوی فرمانداری به سطح شهر رفته و با شعاردادن از بازاریان و شهروندان درخواست حمایت داشتند. بنابراطلاعات میدانی کارگران قرار گذاشتند روز جمعه در نماز جمعه شوش شرکت کرده و اعتراض خود را به گوش امام جمعه شوش برسانند.

 در چند روز اخیرکسی پاسخگوی خواسته های کارگران نبوده است

فریدون نیکوفرد دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.