Andisheh Nou

دومین روز تحصن معلمان: پیام همبستگی دانشجویان و کارگران

معلمان ایران برای دومین روز پیاپی اعتصاب کردند. در دومین روز اعتصاب عبدالرضا قنبری، یکی دیگر از فعالان صنفی معلمان، بازداشت شد. شامگاه یکشنبه نیز محمدرضا رمضان‌زاده، دبیر کانون صنفی معلمان خراسان جنوبی، بازداشت شده بود.

هم‌زمان با دومین روز اعتصاب، منابع خبری نزدیک به شورای صنفی معلمان از افزایش فشار مسئولان حراست وزارت آموزش بر معلمان برای پایان دادن به تحصن خبر دادند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان که از ۴۲ تشکل صنفی در سراسر ایران تشکیل شده، در بیانیه فراخوان به تحصن، نسبت به برخوردهای پلیسی و امنیتی با معلمان هشدار داده و اعلام کرده بود: معلمان از زندان نمی‌ترسند.

در سوی دیگر دانشجویان دانشگاه تهران، سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از اعتصاب معلمان حمایت و با آن اعلام همبتسگی کردند. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در همبستگی با معلمان تجمع کردند. آنها شعار دادند: «کارگر، معلم، دانشجو/ اتحاد، اتحاد». دانشجویان همچنین دست‌نوشته‌هایی چون «جای معلم زندان نیست»، «نه به خصوصی‌سازی آموزش» و «معلم زندانی آزاد باید گردد» در دست داشتند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.