Andisheh Nou

دنیا را به کودکان بدهیم – ناظم حکمت

دنیا را به کودکان بدهیم
حتی برای یک روز
تا دنیا دوستی را درک کند
کودکان
دنیا را از ما خواهند گرفت
و بر آن
درختان جاودان خواهند کاشت.

«ناظم حکمت»

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.