Andisheh Nou

دعوت آمریکایی از روحانی

احتمــالا فارغ از ابراز تمایل آمریکا برای دیــدار روحانی و ترامپ در حاشیه نشست ســازمان ملل حتی اروپایی هاهم مایلند که مشکل برجام با دیدار و مذاکره دو مقام ارشــد آمریــکا و ایران و در نهایت بازگشــت آمریکا به توافق هسته ای حل شــود.

مقرر شده جلسه ای در شورای امنیت سازمان ملل به ریاست آمریکا و ترامپ در خصوص ایران برگزار شود. ایالات متحده درخواست کرده حسن روحانی در این نشست حضور یابد.آیا رئیس جمهور ایران این دعوت را می پذیرد؟ کارشناسان می گویند: می شود از این جلسهبرای دفاع از حقانیت کشور و دفع توطئه هااستفاده کرد

 

آفتاب یزد-جوسازی های اخیر نشان می دهد که برخی در کشور با بیان اظهاراتی چون شیطنت و تلاش مذاکره کنندگان برای دیدار روحانی و ترامپ به دنبال جوســازی علیه دولت بوده تا با متشنج کردن جو سیاسی و ایجاد موجی تازه علیه دولت، فرصت حضور رئیس جمهور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و دفاع از مواضع ایــران را از روحانی بگیرند که این مهــم را از اظهارات آیت ا… جنتی، رئیس مجلس خبرگان و پاســخ واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به سخنان آیت ا… جنتی به خوبی می توان دریافت. این در حالی است که روزگذشته، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، قرار است ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را بر عهده بگیرد. نیکی هیلی همچنین گفته که این نشســت اواخر ماه سپتامبر در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران جهان برگزار می شود. وی که کشورش ریاســت دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد، گفته که هدف از تشــکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر نقض قطعنامه های سازمان ملل است و آمریکا موافق حضور رئیس جمهور ایران در این نشست است و این بستگی به تصمیم تهران دارد. به همین دلیل قاسم محبلعی و فریدون مجلسی دو تحلیلگر مسائل سیاست خارجه در گفت وگو با آفتاب یزد معتقدند که رئیس جمهور باید در این نشست حضور یابد و از مواضع ایران در برابر ترامپ دفاع کند. زیرا ترامپ در این نشست به دنبال اقداماتی علیه ایران است.

برخی درصدد دیدار مشترک با آمریکا

اگرچه دولت بار هابه ویژه ظریف طی روزهای اخیر در مجلس اعلام کرد که در مذاکرات هیچ قدمی مگر با مشــورت مقام معظم رهبری برنداشتیم و نظام درباره مسائل سیاست خارجه تصمیم گیرنده است، اما با این همه برخی در کشور درصددند تا بگویند که دولت به ویژه مذاکره کنندگان به دنبال عبور از خطوط قرمز و مذاکره با آمریکا هستند. از این رو، طی روزهای گذشته، آیت ا… جنتی، رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه ضعف مذاکره کنندگان و عدم رعایت خطوط قرمز توسط آنان از یک سو و تلاش عده ای برای مرتبط کردن مشکلات این مذاکرات به رهبری از مسائلی است که با آن روبه رو هستیم، گفت: برخی خواستار برگزاری نشست مشترک با آمریکا در حاشیه نشست ســازمان ملل هستند، ترامپ هم به دنبال شــیطنت هایی اســت که در حاشیه اجلاس سازمان ملل با آقای روحانی دیدار کنــد، در حالی که رهبری هم مکررا گفته اند که هیچ مقامی حق ندارد با دولت آمریکا مذاکره کند. از سویی روزگذشته سردار غلام حسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفی هم با بیان اینکه برخی می گویند مشکلات کشور راه حل سیاسی دارد، گفت: این حرف هابوی بحــث مذاکره را می دهد! مذاکره با چه کسی؟ کسی که دستش به خیانت آلوده است؟

واکنش واعظی به سخنان آیت الله جنتی

بر اساس این گزارش، واعظی در واکنش به اظهارات روز گذشته آیت الله جنتی، رییس مجلــس خبرگان رهبری مبنی بر اینکه برخی می روند نیویورک که با ترامپ ملاقات کنند، گفت: این سخن او خیلی برای من عجیب بود. ممکن است برخی این حرف هارا در کوچه و خیابان بزنند؛ ولی اینکه رئیس مجلس خبرگان حرفی را بزند که هیچ پایه و اساسی ندارد و هیچ وقت مطرح نبوده، برای من جای تعجب است. من از همه بزرگان کشور می خواهم وقتی می خواهند سخنرانی و مصاحبه کنند، بررسی بیشتر کنند یا سوال کنند تا مردم مطالبی که می گویند را بیشتر باور کند.

آمریکا موافق حضور ایران در نشست

ادعا و اصرار برخی از مقامات مبنی بر تمایل مذاکره کنندگان برای دیدار روحانی و ترامپ در حاشــیه نشست سازمان ملل و نفی دولت از جمله واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حالی است که روزگذشته نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با بیان اینکه ما موافق حضور رئیس جمهور ایران در نشســت شورای امنیت هستیم، گفت: حضور او بستگی به تصمیم تهران دارد. او بیان اینکه ایالات متحده ریاست دوره ای شــورای امنیت را به مدت یک ماه بر عهده گرفته است، ادامه داد: این نشست اواخر ماه سپتامبر در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران جهان برگزار می شود. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد همچنین پیش تر از قصد ترامپ برای برگزاری نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت در ماه جاری میلادی، به منظور گفت وگو درباره ایران خبر داد و در پاســخ به این پرسش که آیا ایالات متحده با شرکت رئیس جمهوری ایران در این نشست موافقت خواهد کرد یا خیر، گفت: موافق هستیم. هیلی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت آمریکا استراتژی مشــخصی در برابر ایران دارد، ادعا کرد: استراتژی کاخ سفید ساده است.

چرا اصرار برای دیدار مشترک

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که آمریکا با این حربه درصدد است کــه به جهان بگوید ما همه تلاش مان را برای ایجاد یک دیدار دوجانبه میان روحانی و ترامپ و در نهایت کشاندن ایران به پای میز مذاکره به کار بردیم، اما ایران حاضر به قبول این مسئله و حل و فصل اختلافات نیســت. از سویی به نظر می رسد که ترامپ درصدد است تا از کشاندن ایران به پای میز مذاکره به عنوان یک برگ برنده در کارنامه سیاســی خود بهره ببرد و به مخالفان خود بگوید همان طورکه موفق شــدم کره شمالی را به میز مذاکره با آمریکا بکشانم تلاش هایم در رابطه با ایران هم نتیجه داد. به هر روی به نظر می رسد که با توجه به فضای سیاسی در آمریکا و همچنین برخی از اظهارات، همچنان درخواست و تمایلاتی برای مذاکره وجود دارد.

مهلت اروپا حداکثر تا ۱۴ آبان ماه

سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشور در گفت وگویی در شــبکه 4 تلویزیون با بیان اینکه بیشتر از تحریم هایی که تاکنون اعمال شده است در 14 آبان از ســوی آمریکا شاهد نخواهیم بود، گفت: اروپایی هاحداکثر تا آبان ماه برای رســیدن به ساز و کارهای مشــخص به نتیجه برسند چرا که بعد از آن ماندن در برجام فایده نــدارد. اگر منافع اصلی ما در برجام یعنی در فروش نفت، بازگشت پول و دریافت و پرداخت هاعملیاتی نشود، برای ما ماندن در برجام فایــده ندارد و آنها می دانند اگر راه کاری پیدا نکنند ما در برجام نمی مانیم. این مقام وزارت خارجه افزود: اروپایی هاتعهدات محکمی را برای حفظ برجام و تامین منافع ایران از این توافق داشــتند امــا راه حل های عملیاتی را هنوز اجرا نکرده اند. معاون وزیر امور خارجه در رابطه با نگرانی هااز ضعف اروپا در مقابل آمریکا در حمایت از برجام خاطرنشان کرد: مذاکرات ما با اروپا به طور نزدیک و فشرده جریان دارد، اما معتقدیم باید مواضع سیاسی آن هارا از راهکارهای عملیاتی که می خواهند ارائه دهند تفکیک کنیم.

اروپا هم خواهان دیدار روحانی و ترامپ؟

احتمــالا فارغ از ابراز تمایل آمریکا برای دیــدار روحانی و ترامپ در حاشیه نشست ســازمان ملل حتی اروپایی هاهم مایلند که مشکل برجام با دیدار و مذاکره دو مقام ارشــد آمریــکا و ایران و در نهایت بازگشــت آمریکا به توافق هسته ای حل شــود. زیرا علیرغم مواضع مشترک اتحادیه اروپا در حفظ برجام بازهم هیچ تضمینی برای ادامه راه برجام وجود ندارد. به همین دلیل شاید اروپایی هاهم مانند آمریکا خواهان دیدار و مذاکره روحانی و ترامپ در حاشــیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هستند. اگرچه ترامپ درصدد است تا از حضور ایران در نشســت سازمان ملل در جهت دیگری بهره ببرد، به گمان اروپا همچنان چشم به تحقق این دیدار بسته است.

ترامپ، در صدد ائتلاف  علیه ایران

قاسم محبعلی، کارشناس مسائل سیاست خارجه و مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه درباره اظهارات نیکی هیلی مبنی بر موافقت آمریکا با حضور ایران در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت به آفتاب یزد گفت: «به نظر می رسد که این اظهارات برای تحت فشار قرار دادن ایران باشد. زیرا آمریکا با توجه به فضای سیاسی کنونی در ایران مطمئن است که روحانی نمی تواند در این نشست حضور داشته باشد. بنابراین درصدد اســت که از این تبلیغات در میان کشورهای دیگر علیه ایران استفاده کند تا بگوید ما آماده مذاکره با تهران بودیم اما ایرانی هاآماده مذاکره و قادر به حل و فصل اختلافات میان دو کشور نیستند.» وی افزود: «بنابراین از یک سو، ترامپ به دنبال تشکیل یک ائتلاف جدید علیه ایران بوده و از سویی درصدد است که بگوید علیرغم عدم اشتیاق ایران، ما آمادگی حل و فصل اختلافات سیاسی را داریم.» این مقام سابق در وزارت خارجه ادامه داد:« اگرچه اکنون امکان دیدار و حل و فصل اختافات میان دو کشور وجود ندارد، اما در نهایت ایران و آمریکا باید روزی اختلافات سیاسی خود را حل کنند.»

تلاش آمریکا برای تجدید قطعنامه ها

فریدون مجلسی، تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اظهارات نیکی هیلی مبنی بر موافقت آمریکا با حضور ایران در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت به آفتاب یزد گفت: «ترامپ درصدد است که علیه ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل مسائلی مطرح کند به همین دلیل باید از سوی ایران نماینده ای حتی اگر عضو شورای امنیت هم نیست در جلســاتی که شکایت علیه تهران مطرح می شود، حضور یابد.« وی افزود: «اگر ایران نخواهد در این نشســت شرکت کند در واقع فرصتی را برای پاســخ گویی به اتهامات آمریکا از دست می دهد.» این تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: «روسیه هم قبا اعلام کردکه آمریکا در این نشست می خواهد مسائلی علیه تهران و عملکرد منطقه ای ایران مطرح و همچنین ایران را تهدیدی علیه نظم و صلح جهانی معرفی کند تا مانند دوره احمدی نژاد قطعنامه های ســازمان ملل را یکبار دیگر علیه ایران به جریان بیندازد.» وی اظهار کرد: «اکنون شــرایط متفاوت است و به طور یقین دولت های چین و روســیه اقدامات آمریکا علیه ایران را وتو می کند و از سویی مشخص نیست که دولت های انگلیس و فرانسه هم به اظهارات آمریکا علیه ایران رأی دهند.»مجلسی در پایان گفت: «ترامپ با این اظهارات درصدد اســت که صحنه ای علیه ایران در سازمان ملل فراهم کند که اگر بخواهد روزی اقداماتی علیه ایران انجام دهد به جهان بگوید که ما همه راه های صلح آمیز را طی کردیم و بار هاخواهان مذاکره هم شدیم، اما ایران نپذیرفت. بنابراین بهتر است که روحانی در نشست شورای امنیت و اجاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد.»

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.