Andisheh Nou

اعتصاب در شرکت ملی حفاری

گروهی از کارکنان شرکت شرکت ملی حفاری هم امروز دست از کار کشیدند و مقابل مجموعه اداری این شرکت تجمع کردند. این کارگران می‌گویند که با گذشت ۱۰ روز از آغاز تیر، هنوز دستمزد خرداد خود را دریافت نکرده‌اند.

مسئولان وزارت نفت تاخیر در پرداخت دستمزد کارکنان شرکت شرکت ملی حفاری را تائید و کمبود اعتبار را دلیل این مسئله اعلام کرده‌اند.

خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، تعویق مکرر حقوق و دستمزد ماهیانه و پرداخت نشدن حقوق خرداد و تعویق ۱۲ ماهه نفت کارت را علت اعتراض کارکنان شرکت ملی حفاری گزارش کرد.

مدیر امور مالی این شرکت گفته که حقوق کارکنانی که به صورت مستقیم با شرکت شرکت ملی حفاری قرارداد دارند پرداخت و حقوق کارکنان پیمانی هم «به صورت عمده به حساب بانکی پیمانکاران واریز شده است».

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.