Andisheh Nou

وکیل دراویش زندانی از احضار خود به دادگاه خبر داد

به گزارش سحام خانم زینب طاهری در توئیتر خود نوشت: ” دیروز به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب!توسط شعبه دو دادسرای فرهنگ ورسانه احضارشدم! این همان مرجعی است که دستور فیلترینگ_تلگرام راصادرکرده است! ومن همان وکیلی که‌از دستور فیلترینگ به رهبری شکایت کردم مملکت تا اینقدر بی در و پیکر دیده بودید؟ ظلم یعنی این…”

پیش از این خانم طاهری نسبت به عدم عایت حقوق دارویش زندانی اعتراض کرده بود.

وی همچنین به ضرب و شتم محمد ثلاث و اعترافات اجباری از وی اشاره کرده بود.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.