Andisheh Nou

یک شنبه روز موعود برای پاسخ دولت به معترضان مرزها و مغازه‌هایی که بسته ماند

.در آذر ماه سال گذشته زمانی که وزیر کشور از مصوبه هیئت دولت برای «متوقف شدن کولبری» و ایجاد بازارچه‌های مرزی خبر داد، هم‌زمان تاکید کرد که این تصمیم “آثار اجتماعی و امنیتی” در پی خواهد داشت

با اجرای این مصوبه آثار مستقیم آن بر معیشت مردم مرزنشین آشکار شد و عواقب امنیتی و تنش‌زای آن هم طبق پیش‌بینی وزیر بروز کرد.

مردم منطقه در اعتراض به وضعیت موجود در خیابان‎های شهر اعتصاب کردند و تعداد قابل توجهی از کولبران و کاسبکاران امروز برای ۲۱ امین روز متوالی در خیابان‌ها برسفره خالی نشستند.

براساس گزارش وب‌سایت‌ها تاکنون حداقل ۳۰ نفر از معترضان بازداشت شده‌اند و ماموران نیروی انتظامی در روزهای اخیر تلاش کردند تا «با تهدید و ارعاب» مغازه‌داران را وادار به پایان اعتصاب کنند.

اعتصاب در بانه زمانی شکل جدی‌تری به خود گرفت که مغازه‌داران و کاسبکارن این شهرها هم که خریدار کالاهای کولبران بودند، از آنجایی به گفته خودشان دیگر نه چیزی برای فروش دارند و نه مشتری‌ای برای خرید، مغازه‌هایشان را بستند و در معابر چادر زدند و خواستار آن شدند که دولت فکری به حال‌شان بکند.

 

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.