Andisheh Nou

کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست بازداشت شد

کاوه مدنی، معاون بین الملل نوآوری سازمان محیط زیست بازداشت شد.

به گفته محمود صادقی، نماینده مجلس ایران مدنی روز گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.

مدنی که از پژوهشگران و فعالان حوزه محیط زیست و استاد امپریال کالج لندن است، امسال به سمت معاونت سازمان محیط زیست رسید.

تعدادی از فعالان محیط زیست از دو هفته گذشته در ایران در بازداشت شدند. روز گذشته خانواده کاووس سیدامامی، یکی از فعالین مذکور خبر از «خودکشی» وی در زندان دادند .

رئیس دادگستری تهران نیز امروز اعلام کرد که احتمال دارد تعداد دیگری از فعالان حوزه محیط زیست بازداشت شوند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.