Andisheh Nou

اعتصاب متحدانه کارگران کارخانه کاغذ پارس در هفت تپه دومین روز خود را پشت سر گذاشت

کارگران کارخانه کاغذ پارس که از بامداد دیروز 30 دی ماه دست به اعتصاب زده بودند امروز نیز به اعتصاب خود ادامه دادند و حاضر نشدند با وعده های کارفرما و رئیس اداره کار شوش به اعتصاب خود پایان دهند.

صبح امروز و بدنبال بی توجهی دیروز کارفرما به اعتصاب این کارگران، خانم محمودی رئیس اداره کار شوش در میان کارگران حاضر شد و تلاش کرد با طرح این نکته که تحصن و تجمع شما باعث میشود عده ای از آب گل آلود ماهی بگیرند کارگران را تهدید کند اما با پاسخ قاطعانه ای از سوی آنان مواجه شد. وی همچنین سعی کرد با طرح این بحث که چرا در مورد مسائل تان به اداره کار رجوع نمی کنید توپ را به زمین کارگران بیاندازد که باز هم با پاسخ روشنی از سوی کارگران مبنی بر اینکه هر کارگری به اداره کار مراجعه میکند اخراج میشود مواجه گردید.

علیرغم تلاشهایی که رئیس اداره کار شوش برای پایان دادن به اعتصاب کارگران بکار برد آنان حاضر به پایان اعتصاب نشدند و اعلام کردند از آنجا که طی 4 سال گذشته کارفرما به تعهدات خود و اداره کار به وظایف خود عمل نکرده است تا رسیدگی عملی به خواستهایشان اعتصاب را ادامه خواهند داد.

اعتصاب 700 کارگر کاغذ پارس دیروز در پی آن آغاز شد که کارگران با دریافت فیش حقوق خود متوجه شدند روزانه مبلغ سه هزار و پانصد تومان از حقوق مبنایشان توسط کارفرما کسر شده است.

کارگران کاغذ پارس علاوه بر این مسئله، خواهان انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرما و برچیده شدن شرکت پیمانکاری از شرکت هستند و بشدت نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که از سال 94 قرار بود اجرائی شود معترضند.

همچنین این کارگران نسبت به ساعت کار 12 ساعته در کارخانه و اضافه کاری اجباری که کارفرما اغلب از پرداخت وجه آن خودداری میکنند معترضند.

بنا بر اظهار کارگران پارس آنها سالهاست به جای قرارداد مستقیم با کارفرما برای یک شرکت پیمانکاری که شخصی به نام مولا یار است کار میکنند و این در حالی است که هیچگاه فرد مزبور را در کارخانه ندیده اند. بنا بر این اظهارات در طول سالیان گذشته هر زمان که کارگری دچار سانحه شغلی شده است پیمانکار مربوطه با این بهانه که خودتان ایمنی را رعایت نکرده اید از دادن خسارت و هزینه درمان به کارگران خودداری کرده است

بنابر گزارش های رسیده،کارگران هر سه شیفت شرکت کاغذ پارس همچنان در اعتصاب هستند و اعلام کرده اند از وعده و وعید خسته شده اند و تا زمانی که بطور عملی به خواستهایشان رسیدگی نشود دست از اعتصاب نخواهند کشید.

@Kanoonmodafean

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.