Andisheh Nou

دختر خیابان انقلاب با پرچم سفیدش! – نسرین ستوده

امروز من و رضا به همان محلی رفتیم که دختر خیابان انقلاب با پرچم سفیدش بر بلندایی ایستاده بود، رفتیم تا از وضعیت‌اش مطلع شویم. تحقیق محلی ثابت کرد که دختر جوانی که هنوز نامش را نمی‌دانیم، همان روز بازداشت شده است. بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است. او کودک 19 ماهه‌ای دارد و 31 ساله است. پس از بازداشت به کلانتری 148 خیابان انقلاب منتقل شده و سپس پرونده‌اش به دادسرای خیابان خارک رفته است، دادسرایی که فعلا به خیابان شیرودی در مفتح منتقل شده است. حفظ حقوق او و حفظ جانش با مقامات قضایی و بازداشت کنندگان است.

از صفحه فیسبوکی نسرین ستوده

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.