Andisheh Nou

خبر درگذشت دانشجوی زندانی آقای سينا قنبری!

متاسفانه باخبر شدیم آقای سينا قنبری یکی ازبازداشت شدگان در زندان اوین در گذشته است.  وی جوان۲۳ ساله تهرانی بود که دربند قرنطینه زندان اوین در بازداشت بسر میبرد. هنوز خبر دقیقی از نحوه شهادت وی منتشر نشده است. منبع این خبر ‏کمیته پیگیری بازداشتهای دی ماه۹۶ میباشد.

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.