Andisheh Nou

آیا اقتصاد در رکود است، یا نه؟ و یا قرار است وارد رکود شود؟!

بنا بر گزارش های رسیده، امروز در نشست خبری دولت بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی ‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد.

این بسته جدید اقتصادی بدنبال نامه هشدار آمیز 4 وزیر به آقای حسن روحانی رونمایی شده است و بطور مشخص بنا به گفته وزرای حاضر در جلسه برای مقابله با رکود در بخش ها عمده اقتصاد کشور در نظر  گرفتهشده است

 اما بنا بر اظهارات علی طیب نیا وزیر اقتصاد و صحبت های دیگر مقام های کشور به هیچ وجه روشن نیست که آیا اقتصاد در رکود است؟ یا از رکود بیرون آمده است؟ و یا اینکه خطر رکود وجود دارد؟ برای مثال:

رئیس جمهور: هنوز احتمال بازگشت رکود وجود دارد! (جلسه سیاست‌های تجاری و صنعتی 18 مهر)

طیب‌نیا: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد! (ایلنا 25 مهر)

طیب نیا: “اقتصاد ایران از رکود خارج شد”! (ایلنا 25 مهر)

محمد رضا باهنر (نایب رئیس مجلس): اقتصاد ایران در حال حاضر از تورم فاصله گرفته اما وضعیت اقتصادی کشور از حیث وجود رکود، بحرانی است! (خبرگزاری خانه ملت)

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.