Andisheh Nou

رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی: به لطف خدا سال آینده وضع بسیار بهتری خواهیم داشت!

سه شنبه شب 21 مهرماه،  آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی درباره بهبود وضع وخیم اقتصادی به رئوس کلی زیر اشاره نمودند:

دو ماه تا رفع تحریم‌ها و ایجاد شرایط جدید در کشور پیش روی ماست 

سامان دادن به اقتصاد در شرایط تحریم، در مذاکرات به ما کمک زیادی کرد!

ما علامت مثبتی به دنیا در زمینه اقتصاد دادیم و همین علامت در مذاکرات باعث شد طرف مذاکره متوجه شود حربه تحریم کارگر نیست…..اگر آن‌ها در آینده ببینند که ما در مسیر اقتصاد حرکت می‌کنیم و تحریم‌ها اثری ندارد به دنبالش نخواهند رفت!

پس برای اینکه برای همیشه تحریم را از کشورمان دور کنیم باید همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کرده و دشمن را مایوس کنیم تا کارمان بازدارنده باشد!

همه باید به خاطر شرایط پیش رو، برای جهشی در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی آماده شویم.

دولت روند فعلی کاهنده تورم را ادامه خواهد داد. …..الان به بسته‌ای نیاز داریم که موجب تسریع در رونق اقتصاد شود. در همین راستا نیز سیاست های کوتاه مدتی تهیه کردیم که شامل بیش از 30 بند است و مسئولان اقتصادی کشور در هفته های آینده به طور کامل آن ها را توضیح خواهند داد.

می‌خواهیم دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بازتر شود.

اگر کشور می خواهد در برابر قدرت‌های بزرگ نفوذناپذیر باشد، راهش قدرت و اقتدار کشور است؛ باید شرایطی ایجاد کنیم که در آن امنیت کافی اقتصادی وجود داشته باشد.

اگر می‌خواهیم سرمایه به داخل کشور بیاید باید به صورت جدی‌تری با فساد مبارزه کنیم.

مطمئنا با هماهنگی و قدرتی که پیدا می‌کنیم و همچنین با اقتصاد قوی و ایمان جوانان خود می‌توانیم در برابر آن نفوذ سدی ایجاد کنیم.

رونق اقتصادی می‌تواند پایه‌ای برای مبارزه با تروریسم باشد.

 

ما همه سیاست‌های رفاهی ، اجتماعی در زمینه سلامت، بیمه و امنیت قضایی را ادامه خواهیم داد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.