محیط زیست

به گفته سازمان ملل متحد، درحال‌حاضر نزدیک به ۲ میلیارد نفر در سراسر جهان به آب سالم دسترسی ندارند، اما در آینده وضعیت بدتر...
محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر بوده و جنبش‌های بسیاری حول آن به‌عنوان یک چالش عمده جهانی شکل گرفته است. «جنبش اقلیمی» در سراسر...
پژوهشگران هیات بین‌دولتی تغییرات اقلیمی در گزارش جدید خود سرعت فعالیت‌های کشورها در تغییرات اقلیمی را ناکافی دانسته و درباره بروز فاجعه‌ای اقلیمی هشدار...
بهمن دارالشفایی، فعال توئیتری، روز دوشنبه خبر داد که #نیلوفربیانی، #سپیده_کاشانی، #هومن_جوکار، #امیرحسین_خالقی، #طاهرقدیریان و #سام_رجبی برای نخستین بار پس از پنج سال همه...
در سال‌های اخیر بیش از اینکه پاییز و زمستان برایمان یادآور سرما، باران و برف زمستانی باشد، دود، آلودگی و آسمان خاکستری کلانشهرها و...