جوانان

جوانان و دانشجویان

بیش از ۵۰۰ روز ار شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ می‌گذرد. ویروسی که تاکنون نزدیک به ۱۹۰ میلیون مبتلا و بالغ بر ۴ میلیون فوتی بر...
امروز فریاد دادخواهی طبقه کارگر از هر طرف شنیده می‌شود. مناسبات ضداجتماعی موجود و سازوکارهای ناعادلانه اعتراض بخش وسیعی از جامعه را به‌دنبال داشته است،...
ضمن تشکر از همراهی و پیگیری دانشجویان و دیگر افراد جامعه که برای حق تحصیل کسری نوری تلاش کردند، به اطلاع می‌رساند امروز اعضایی از...
در پی محرومیت غیرقانونی و پلیسی کسری نوری از تحصیل، جمعی از فعالان صنفی دانشگاه تهران کمیته پیگیری حق تحصیل این دانشجو را تشکیل دادند.این...