اجتماعی

اجتماعی

وعده یارانه نمی‌تواند جبران کننده این همه گرانی باشد؛ چراکه به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری را از یارانه بگیری کنار می‌گذارند. به...
سمیه گلپور با بیان اینکه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها هستند، گفت: در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج...
به گفته کریمی، ورود بی‌امان پیمانکاران به عرصه‌ی روابط کار، یکی از دلایل اصلی از میان رفتن مزایای عرفی از جمله «حق غذا»ست؛ کارفرمایان پیمانکار...
کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور، شرایطی را رقم زده که خدمات پرستاری از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد و این نکته‌ای است که پرستاران...
کودکان کار افغانستانی پسماند‌ها را از تهران به حاشیه آرادکوه می‌‌برند. در همان جا هم در کلونی‌های غیر بهداشتی با وضعیتی اسفناک زندگی می‌کنند. به...
تزلزل مدام کاری، هدیه‌ی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، دادنامه‌ای که اجازه می‌دهد در مشاغل مستمر با قیدِ مدت زمان، قرارداد موقت بست؛ باقری معتقد...