اجتماعی

اجتماعی

بسیاری از تحلیلگران از اعتراضات سراسری اخیر در ایران با عنوان «انقلاب زنانه» یاد می‌کنند اما بعضی از فمینیست‌‌ها و فعالان جنبش زنان در...
پس از جداسازی فضای سلف مختلط به وسیله‌ی رفتار وحشیانه‌ی حراست در اکثر دانشگاه‌ها، این‌بار در دانشگاه بهشتی شاهد نصب دیوار و پارتیشن برای...
🔸بنابر اسناد رسیده به #شورایهماهنگیتشکلهایصنفیفرهنگیانایران پنج‌تن از معلمان فعال صنفی در استان البرز #مرتضیبامنشین، #محمدکاملزاده، #سینااشرفپور، #علیرضاعظیمی و #عجمیان، در هیأت بدوی رسیدگی به...
حالا که ادعای شفافیت دارید بگویید، اعضای هیات مدیره‌ها در زیرمجموعه‌های سازمان که امروز به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده، چقدر حقوق ماهانه می‌گیرند؟...
مقدمه : درنوشتار پیش “سازمان‌های جعلی از عوامل موثر درگمراهی و بی سازمانی کارگران” شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی نفت نقد و بررسی شد درعین‌حال این نقد...
بازنشستگان مخابرات و شرکت مس سرچشمه که به دست‌اندازی دولت به صندوق بازنشستگی‌شان معترضند، دوشنبه دهم بهمن ماه در چندین شهر تجمع کردند. بازنشستگان...
گزار‌ش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از وضع زلزله‌‌زدگان خوی، مردم بی‌سرپناه را در سرمای زیر صفر کنار آوارها نشان می‌دهد. اگرچه...