اجتماعی

اجتماعی

بنا بر گزارشات متعدد از شب گذشته، ۱۰ خرداد، حراست دانشگاه چمران اهواز پس از بازی فوتبال به یکی از دانشجویان پسر حمله‌ور شد...
#حسن_باقری‌نیا استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی و عضو هیات علمی این دانشگاه حکیم سبزواری که پیش‌تر تعلیق‌ و از تدریس در دانشگاه منع شده...
امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی #اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواست و مطالباتشان دست به...
#فرشید_عزیزپور، دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تهران، با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه محکوم به منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال...
تجمع دانشجویان دانشکده‌ی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در اعتراض به اقدامات توهین‌آمیز و سرکوبگرانه‌ی سرپرست این دانشکده و عدم اجازه از امکانات دانشکده...
شورای هماهنگی وهمبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در نامه ای به رئیسی و وزیر نفت(اوجی) که ۳۰ اردیبهشت انتشار یافت ضمن توضیح وضعیت کارکنان...