Andisheh Nou

مطالب: فرهنگی – ادبی

کز بيم مور در دهن اژدها شدم – دکتر بهروز آرمان

سروده ی «کز بیم مور در دهـــــــــــن اژدها شدم» از ناصر خسرو به راستی گویای هنگامه ی امروزین ماست، آن هم پس از هـــــــــــزار سال. درباره ی دوران او می خوانیم: در سرزمین خراسان و مشارق بازار حکمت کاسد و […]

گزارش برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران

گزارش هیئت دبیران هیئت دبیران جدید کانون نویسندگان ایران گزارش برگزاری ششمین مجمع عمومی دوره سوم کانون را منتشر کرد. گزارش فعالیت یک ساله ی هیئت دبیران دوره قبل نیز ضمیمه ی این متن است. گزارش برگزاری مجمع عمومی کانون […]

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد

ششمین مجمع عمومی عادی دوره‌ی سوم کانون نویسندگان ایران روز جمعه سیزدهم شهریور با حضور اعضای کانون در پارکینک منزل یکی از اعضا برگزار شد. رییس سنی مجمع پرویز بابایی با خوش آمد گویی به حاضران جلسه را افتتاح کرد و […]

خبرگزاری ایلنا و “چهره تازه” علی جنتی، وزیر ارشاد

خبرگزاری ایلنا هدفمندانه یا غیر عمد، فراموش کرده است که این سیاست های سخت گیرانه از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی تاکنون تغییری نکرده……   Tweet

بهاران خجسته باد

نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، شمایید! آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن گنبد گردننده ی آرام شمایید! Tweet

یک با یک برابر نیست…….

معلم پای تخته داد میزد صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود ولی آخر کلاسیها لواشک بین خود تقسیم می کردند وآن یکی در گوشه‌ای دیگر «جوانان» را ورق می زد. Tweet