اقتصادی

یخ دارایی‌‌های ارزی بلوکه‌شده در حال ذوب شدن است. روز گذشته، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در دیدار با سفرای ژاپن و کره‌جنوبی خبر داد توافقات اولیه به‌‌منظور...
 پرفسور محسن مسرت استاد اقتصاد دانشگاه نابروک آلمان، معضلات اقتصادی کشور را محصول حاکمیت دیدگاه نئولیبرال های مشاوران دولت دانست و تأکید کرد: در ایران...
آنچه امروزه در ادبیات سیاسی از آن با نام ”جهانی شدن “سرمایه‌داری یا گلوبالیزاسیون یاد می‌شود، کاملاً متفاوت با روابط عادلانه و صلح‌آمیز با رعایت...
ترجمه اندیشه نو در ظاهر، پول چیز ساده‌ای به نظر می‌آید: «وسیله‌ای برای مبادله»، چیزی که در روند خرید، ارزشش به کالا تبدیل می‌شود. بدون...
با پایان دادن به فعالیت شرکت‌های تعاونی روستایی کلیه‌ی مطالعات و برنامه ریزی‌ها و اجرای اقداماتی که جهت مکانیزه کردن و پیشرفت و گسترش بخش...
یک اقتصاددان معروف آمریکایی از فروپاشی اقتصادی و سیاسی این کشور خبر داد و تأکید کرد که چین به جای آمریکا اقتصاد جهان را در...
برخلافِ ایده‌های کلیشه‌ای و ناکارآمدِ نئولیبرال‌ها که تعدیل ساختاری را مقدس می‌دانند و موافق با آزادسازی هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهشِ هرچه فزون‌ترِ ارزش...