اقتصادی

بر اساس اطلاعاتی که امروز در بلومبرگ منتشر شده، کشورهای ثروتمند غربی تا پایان سال جاری میلادی نزدیک به ۱.۲ میلیارد دوز واکسن مازاد بر...
یک استاد دانشگاه گفت: سیستم به شکلی است که دولت کنترلی بر توزیع ندارد، فساد گسترده و مرزها غیرقابل کنترل است و از طرفی نهادهای...
ابراهیم رزاقی (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی و بحران معیشت بسیاری از مردم گفت: به نظر من ریشه‌ی این مشکلات از زمان آقای...
میراث ناکارآمد دولت دوازدهم برای اقتصاد و مردم، حباب قیمتهای دارایی‌ها و به ویژه قیمت ارز است. آسان‌ترین راه تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی، کاهش...
بعد از سال‌ها غفلت از اصلاح ساختار اقتصاد و بی‌توجهی به تولید و فعالیت‌های مولد، حالا بازار کار ایران حتی به نیروی کار ماهر و...
حسین راغفر گفت: سالهاست در خصوص مشکلات هشدارهای بسیاری داده شده اما منافع غارت‌گری گروه‌هایی که در داخل قدرت به چپاول این ثروتهای ملی پرداختند،...
«تورم» همه دستمزدِ مزدبگیران شاغل و بازنشسته را بلعیده است؛ دیگر «توانی» برای بیش از نیمی از جمعیت کشور باقی نمانده است که بتوانند گرانی‌های...