ایران

به نشانه همبستگی با کردستان و شهرهای کردنشین که طی روزهای گذشته هدف حملات خونین نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی جمهوری اسلامی بوده‌اند، شمار زیادی نهادهای...
مناطق کردنشین ایران که در روزهای اخیر یکی از پرشورترین صحنه‌های مقاومت مردمی را در جنبش آزادیخواهی رقم زده بودند، اکنون به عرصه‌ی فجیع‌ترین سرکوب‌های...
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، حمایت و همبستگی خود را از اعتصابات و اعتراضات مردم متحد، آزادی خواهی و برابری طلب ایران در روز پنجشنبه،...
دهمین هفته خیزش سراسری در ایران در حالی سپری می‌شود که مقاومت مردمی در  بوکان، سنندج، پیرانشهر مهاباد، جوانرود و سقز در فضای سنگین امنیتی ادامه دارد...
برای کدامیک از این فرزندان و دختران زیبا و شجاع این سرزمین سوگواری کنم، به کدام خانواده و هموطن هم زبان آذربایجانی‌ام تسلیت بگویم! برای...